บทความสุขภาพ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
เลือดออกในทางเดินอาหาร
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น อาจมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือสีน้ำกาแฟ กลุ่มที่อาเจียนออกมาเป็นเลือด สาเหตุสำคัญที่พบบ่อยมักมาจากแผลในกระเพาะอาหาร
H.pylori เชื้อแบคทีเรียร้ายก่อหลายโรคในกระเพาะ
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร หรือโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language