นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language