นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language