ค้นหาแพทย์

นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
  • สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความชำนาญพิเศษ

  • สูติ-นรี อัลตราซาวด์
  • Prenatal Diagnosis

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ

1 Patient Satisfaction Review

5.0 out of 5 stars (based on 1 review)
June 24, 2024

คุณหมอใจดี เอาใจใส่ ดูแลดีมาก ๆ เลยค่ะ