นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
  • สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความชำนาญพิเศษ
  • สูติ-นรี อัลตราซาวด์
  • Prenatal Diagnosis

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language