ค้นหาแพทย์

นพ. ภาสิน ประสงค์วัฒนา


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2020

  • Neurosurgery residency, Neurological Institute of Thailand

2015

  • Advanced Graduate Certificate, Surgery, KhonKaen University

2012

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, KhonKaen University

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

  • Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
  • Nan Hospital

เวลาออกตรวจ