ค้นหาแพทย์

นพ. ภัทร โฆสานันท์


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

 • Medical Doctor, Srinakarinvirote University, Bangkok, Thailand, 2007.
 • Thai board of Orthopaedic,Srinakarinvirote university, Bangkok, Thailand, 2012
 • Certificate in spine surgery,Chulalongkorn University 2013
 • Minimal invasive spine surgery and OLIF Completed training program, Sungkyunwan University Korea, 2015
 • Robohc assist spine surgery training program , meducation GmbH Düsseldorf , Germany , 2017

 

Medical School

 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

 

Certificate

 • Diplomate thai board of Orthopedic 2011
 • Diplomate thai board of Spine surgery 2012

 

Professional Expertise

 • Spine surgery
 • Minimally inssider spine surgery

 

Professional Experiences

 • 2013-2014 spine surgeron at BurachatchaiyakornHospital,Bangkok,Thailand

 


เวลาออกตรวจ
กระดูกสันหลังคด สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองหรือการสังเกตจากคนรอบตัว โดยมีวิธีสังเกตได้ ดังนี้

 • หัวไหล่ 2 ข้างเอียงไม่เท่ากัน
 • สะโพกเอียงไม่เท่ากัน
 • กระดูกซี่โครงบิดเบี้ยว
 • กระดูกสันหลังปูดโปนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

กระดูกสันหลังคดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยบางรายมีความคดไม่เยอะมากนักแต่ก็ทำให้ขาดความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่ผู้ป่วยบางรายที่มีกระดูกสันหลังคดเยอะขึ้นจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่วมด้วย หากกรณีมีมุมคดเยอะเพิ่มขึ้นจะมีอาการต่ออวัยวะในระบบอื่นๆ มีการเบียดทับเส้นประสาทได้ เช่น มีการชา อ่อนแรง สูญเสียการทรงตัวได้ ถ้ามีความคดในช่วงทรวงอกอาจทำให้ปริมาตรปอดลดลง

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคด

สำหรับโรคกระดูกสันหลังคดที่พบได้มากในปัจจุบันมักจะเป็นโรคกระดูกสันหลังในวัยรุ่น ซึ่งเป็นผลจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่ง การป้องกันอาจจะทำได้ไม่มากนักเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรม แต่ขอให้หมั่นสังเกตตัวเองหากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาแม้เราจะไม่สามารถป้องกันไม่ได้เกิดขึ้นได้ แต่หากตรวจพบได้ไวก็สามารถควบคุมอาการไม่ให้หนักได้

May 25, 2023

กระดูกสันหลังคด มีผลเสียอย่างไร?

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

February 28, 2018

การรักษา “โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม” โดย นพ.ภัทร โฆสานันท์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

September 26, 2017

รายการ Health Together ตอน Text Neck Syndrome อันตรายของคนใช้สมาร์ทโฟน