นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
วุฒิบัตร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language