ค้นหาแพทย์

นพ. พงศ์สวัสดิ์ รอดสวาสดิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาออกตรวจ