ค้นหาแพทย์

นพ. ปัญญวัชร ภาษีผล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

เวลาออกตรวจ