นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • 2007 Cardiology, Rajavithi Hospital, Thai Medical Council, THAILAND
 • 2005 Internal Medicine, Rajavithi Hospital, Thai Medical Council, THAILAND

นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

ปริญญาบัตร
 • 2007
  Cardiology, Rajavithi Hospital, Thai Medical Council, THAILAND
 • 2005
  Internal Medicine, Rajavithi Hospital, Thai Medical Council, THAILAND
 • 1999
  Doctor of Medicine, Prince of Songkla University, THAILAND
วุฒิบัตร
 • Thai Board of Internal Medicine
 • Thai Board of Internal Medicine Cardiology Rajvithi Hospital
 • Thai Board of Internal Medicine
 • Thai Board of Cardiology
 • Certificate of Cardiac Electrophysiologist

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language