นพ. ประเดิมชัย คงคำ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ประเดิมชัย คงคำ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคตับ

นพ. ประเดิมชัย คงคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคตับ
ภาษา
 • อังกฤษ
 • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
วุฒิบัตร
 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
 • Endoscopic Ultrasound, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
 • Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP), Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551 ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • Advanced Endoscopy: Endoscopic Ultrasound (EUS), Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
 • การส่องกล้องสำหรับมะเร็งทางเดินอาหาร, มะเร็งท่อน้ำดี, นิ่วท่อน้ำดี, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคมะเร็งตับอ่อน, โรคถุงน้ำในตับอ่อน

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language