นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 1997
  • Thai Board of General Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2003
  • Thai Board of Infectious Medicine, 2007

นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language