ค้นหาแพทย์

นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2004.

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master Degree of Science, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2008.
  • Diploma of the Thai Board of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2004.

สมาชิกสมาคม

  • Member of The Royal College of Ophthalmologists of Thailand (RCOPT)

เวลาออกตรวจ