นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา

นพ. ปภณ อัศววรฤทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • จักษุวิทยา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2004.
การศึกษาหลังปริญญา
  • Master Degree of Science, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2008.
  • Diploma of the Thai Board of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, 2004.
สมาชิกสมาคม
  • Member of The Royal College of Ophthalmologists of Thailand (RCOPT)

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language