ค้นหาแพทย์

นพ. ปณัท ทิพย์สุวรรณกุล


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2565

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561

  • แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

2559

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลตำรวจ

2563

  • ศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2562

  • ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี

2557

  • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ

กิจกรรมและผลงาน

2561

  • Complete Advanced Surgical Skill for Exposure in Trauma, Student course

2559

  • Complete Advanced Trauma life support, Student course

2558

  • Attended The 1st hand on laparoscopic surgery workshop in live pig model at department of surgery, Police General Hospital

เวลาออกตรวจ