นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์ (Special Medical Experience)

  • Surgery
  • Colorectal Surgery

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์ (Memberships)

  • สมาชิกแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (Royal College of Surgeons)

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language