ค้นหาแพทย์

นพ. นฤพนธ์ สนศักดิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

การศึกษา

2566

 • อนุสาขาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล

2565

 • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2559

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเซาท์ เวสเทิร์น

2555

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Hematology
 • Bone Marrow Transplantation

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ และเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2022

 • Highlights of Past EHA (HOPE) Asia 2022, The European Hematology Association and the Thai Society of Hematology
 • Hybrid Conference Hematology in Time of Precision and Innovation The Thai Society of Hematology, Thailand
 • The 59th Annual Academic Conference entitled, “Hematology in Times of Precision and Innovation”, The Thai Society of Hematology, Thailand

2021

 • Academic conference “World Thrombosis Day”, The Thai Society of Hematology, Thailand
 • The 14th TLSG Educational Course, The Thai Lymphoma Study Group, Thailand
 • THE 26TH CONGRESS OF ASIA-PACIFIC BLOOD, AND MARROW TRANSPLANTATION (APBMT), The Thai Society of Hematology, Thailand
 • Chiang Mai Hematology Conference (CHC), Chiang Mai University, Thailand
 • Academic training “15Educational Course for Hematology Trainees” The Thai Society of Hematology, Thailand

2020

 • Academic training “14th Educational Course for Hematology Trainees”
 • Chiang Mai Hematology Conference (CHC), Chiang Mai University, Thailand
Show more ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ และเข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ

2021

 • The Comparison of the efficacy of Graft-versus-Host Disease Prophylaxis in Myeloid Malignancy between Standard Methotrexate plus Cyclosporine Regimen versus Post-transplant Cyclophosphamide-based Regimen in Matched Sibling and Unrelated Donor Hematopoietic Stem cell Transplantations Patients

2012

 • Pharmacognostic Specification of some Thai herbal Medicinal Plants: Thin Layer Chromatography of Plant in Hypertension, Psoriasis and Moringa oleifera Lam.

สมาชิกสมาคม

 • Thai Medical council

เวลาออกตรวจ