นพ. นรุตม์ชัย โชติกกำธร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. นรุตม์ชัย โชติกกำธร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556

นพ. นรุตม์ชัย โชติกกำธร

คุณวุฒิ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563
การศึกษาหลังปริญญา
  • ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2564
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
  • “รางวัล ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่” for Highest Examination score in resident training program, Siriraj hospital, 2018

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language