นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2552

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • Breast Reconstruction

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language