นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบทางเดินอาหาร
อบรม/ดูงาน/ประสบการณ์
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • ดูงานด้าน Endoscopy ที่ University of Vienna, Austria และที่ประเทศฮ่องกง
  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language