นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา, 2551
ประกาศนียบัตร
  • Certificate Clinical Fellow in Spine Surgery, June 2008 – July 2009, Lerdsin General Hospital, Institute of Orthopedic, Bangkok,Thailand.
  • Certificate Visiting Research in Cervical Spine Surgery, 1 November 2011 – 31 October 2012, Washington University School of Medicine, St.Louis, USA.
  • Certificate Visiting Fellowship in Spine Oncology Surgery, 11 November, 2012 – 29 January 2013, Kanazawa University, Japan.

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language