ค้นหาแพทย์

นพ. ชวกร เหลี่ยมไพรบูรณ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

คุณวุฒิ

2013

 • Doctor of Medicine degree (M.D.), Faculty of Medicine Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

วุฒิบัตร

2019

 • Cardio Thoracic Surgery, Chiang Mai University, Thailand

2018

 • Clinical Fellowship in Department of Cardiovascular Surgery, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Posterior Leaflet Repair in Mitral Valve
 • MIS Mitral Valve Repair 
 • Minimally Invasive and Hybrid approach in Cardiothoracic surgery 
 • OPCAB
 • Train The Trainer Valve Repair

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) – Off Pump
 • Heart Valve Surgery (Repair, Replace)
 • TEVAR, – EVAR
 • Video-Assisted Thoracoscopic surgery (VATS)

Conditions Treated (Disease)

 • Coronary Artery Disease
 • Heart Valve Disease
 • Lung Cancer

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) – Off Pump

รางวัลและผลงาน

2019

 • Best Resident Paper Award Presentation, 33″ Annual meeting 2018, The Society of Thoracic Surgeons of Thailand

2018

 • Poster Presentation in Vascular Surgery, Charing Cross International Symposium 2018, London, UK

สมาชิกสมาคม

 • Royal College of Surgeons of Thailand
 • Member of the Society of Thoracic Surgeons of Thailand
 • Member of the Society of the Heart Association of Thailand

Research

 • Diagnostic value of Mediastinal/Chest ratio in Blunt Traumatic Aortic injury.

เวลาออกตรวจ
หลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มักเกิดในผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี ผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี หรือคนที่เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมัน สูบบุหรี่เป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนคนที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ซึ่งโรคนี้มักไม่แสดงอาการตั้งแต่ระยะแรก

แต่ถ้า ! ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเจ็บจุกเหมือนมีอะไรกดทับที่หน้าอก เหนื่อยง่าย หายใจไม่สุด เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสติหรืออาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น นั้นแปลว่าหลอดเลือดมีภาวะตีบมากกว่าร้อยละ 50 แล้ว ดังนั้น การตรวจหาความผิดปกติหรือการตรวจเช็กการทำงานของหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยง จะค้นพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกและทำให้การรักษาไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

October 2, 2023

เจ็บหน้าอก ระวัง! หลอดเลือดหัวใจตีบ อันตรายถึงตาย!