ค้นหาแพทย์

นพ. จิรภัทร วิวิธเกยูรวงศ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Qualifications

  • Thai Subspecialty Board in Medical Oncology

Medical School

2015

  • Postgraduate education Internship at Maharat Nakhoratchasima Hospital, Nakhonratchasima ,Thailand

2013

  • Doctor of Medicine : Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Board Certifications

2019

  • Thai Subspecialty Board in Medical Oncology, Medical Oncology unit, Department of Internal Medicine Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand

2017

  • Thai board of Internal Medicine Maharat Nakhoratchasima Hospital, Nakhonratchasima

Poster presentation

  • “A Rare Case Report of Pulmonary Enteric Adenocarcinoma” At 2019 The Japanese Society of Medical Oncology Annual Meeting, Japan. Abstract ID: P3-248
  • “Next generation sequencing profiles in rare type of lung cancer” At IASLC 2020 World Conference on Lung Cancer. Abstract ID: 1471

Research

  • Wiwitkeyoonwong, J., Jiarpinitnun, C., Hiranyatheb, P., Ngamphaiboon, N. Impact of Weight Loss on Patients with Locally Advanced Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers Treated with Chemoradiotherapy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2021; 22(12): 3847-3855

เวลาออกตรวจ