Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. คณิน จินตนาปราโมทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ป้องกัน

นพ. คณิน จินตนาปราโมทย์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language