นพ. กิตติ ตู้จินดา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. กิตติ ตู้จินดา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล

นพ. กิตติ ตู้จินดา

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Fellow in Laparoscope Sugery, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญพิเศษ
  • Laparoscope
  • Vaginal Hysterectomy

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language