ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมบูรณะ

ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • Certificate in Advanced Program Esthetic Dentistry
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Veneers
  • Design Smile
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • American Academy of Cosmetic Dentistry

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language