ค้นหาแพทย์

ทพ. ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช


Departments

กลุ่มสาขา

วุฒิการศึกษา

2012

  • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand

รางวัล และประกาศนียบัตร

  • Certificate in Advanced Program Esthetic Dentistry, New York University, USA

สมาชิกชมรม

  • American Academy of Cosmetic Dentistry

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108

December 13, 2017

ฟันผิดรูป ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข โดย ทพ.ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.