ค้นหาแพทย์

ทพญ. รพีพรรณ มนต์อารักษ์


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ


สมาชิกสมาคม

  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ
Smile Designer รอยยิ้มออกแบบได้ตามต้องการ โดย ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์ ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทันตกรรม และรากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004 และ 1108

October 20, 2020

Smile Designer รอยยิ้มออกแบบได้ตามต้องการ | โรงพยาบาลเวชธานี