กรรมการผู้บริหาร

กรรมการผู้บริหาร

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์

ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายสรัศมิ์ วิบูลย์ประพันธ์

ผู้อำนวยการบริหารการเงิน

พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์

ผู้อำนวยการแพทย์

Vejthani Hospital  เวชธานี
Show PC ViewShow Mobile View