กรรมการผู้บริหาร


ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายสรัศมิ์ วิบูลย์ประพันธ์
ผู้อำนวยการบริหารการเงิน

นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู
ผู้อำนวยการแพทย์

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language