กรรมการผู้บริหาร

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู
ผู้อำนวยการแพทย์