บทความสุขภาพ

เทียบระหว่างฟอกไตธรรมดาและฟอกไตแบบ Online HDF ประสิทธิภาพสูง

Share:

การฟอกไตแบบ
ธรรมดา
การฟอกไตแบบ
Online HDF
ขจัดน้ำ และของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้ดีประสิทธิภาพขจัดน้ำ และของเสียโมเลกุลขนาดกลางได้ดี
อาจเกิดความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียนผลข้างเคียงโดยทั่วไปเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าหากระบบน้ำได้รับการตรวจสอบและ
มีมาตรฐาน
มีมานานกว่า ค่าใช้จ่ายไม่แพงข้อดีการขจัดของเสียขนาดกลางได้
ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อยากระตุ้นเม็ดเลือดได้ดีขึ้น และการศึกษาบางส่วนยังแสดงถึงอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น
นำของเสียออกได้น้อยชนิดกว่า คนไข้มีของเสียโมเลกุลขนาดกลางคั่งในร่างกายได้มากกว่าข้อควรระวังการฟอกไตแบบ Online HDF จำเป็นต้องใช้สารละลายทดแทนปราศจากเชื้อ (Sterile Substitution) ในการเติมเข้าร่างกายผู้ป่วย ดังนั้นการฟอกวิธีนี้ต้องมีระบบน้ำที่ได้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน ไม่เช่นนั้นจะกลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้ผู้ป่วยมากขึ้นได้ ข้อจำกัดของผู้ป่วยเองที่ไม่สามารถใช้การดึงเลือดที่อัตราเร็วมากพอ รวมถึงความยากในการตั้งค่าที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้การฟอกเลือดด้วยวิธีนี้แต่มีการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสม ทำให้ท้ายสุดไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้จากวิธีนี้และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยเปล่าประโยชน์

*หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สุขภาพโดยรวม และความต้องการของผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกไตแบบธรรมดาและการฟอกไตแบบ Online HDF ก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

ฟอกไตกับโรงพยาบาลเวชธานีดีอย่างไร

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไปและแบบ Online Hemodiafiltration (เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง) ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพสูง (High Flux/High Efficiency Dialyzer) และใช้น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดผ่านมาตรฐาน AAMI เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ที่สำคัญศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี มีประสบการณ์ฟอกไต และดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคไต พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักโภชนาการ ที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแล และปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา คอยให้คำแนะนำและให้การรักษา กรณีมีภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกไต

 • บรรยากาศดี สะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัย
 • ผู้ป่วยมีความเป็นส่วนตัว เช่น TV, WiFi
 • สิ่งอำนวยความสะดวกญาติ เช่น ห้องพักญาติ, WiFi
 • ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน JCI ที่ทั่วโลกยอมรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

 • Readers Rating
 • Rated 4.9 stars
  4.9 / 5 (5 )
 • Your Rating