ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC Lumbar Decompression and Fixation Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง”ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ถึง ปัจจุบัน

Share:

ด้วยความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ในปัจจุบันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากศัลยแพทย์มีความชำนาญ และมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น

ทั้งการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง MIS, ระบบนำวิถีอย่างเนวิเกเตอร์ Navigator, Intraoperative Neuromonitoring หรือเทคโนโลยีตรวจสอบการส่งสัญญาณของเส้นประสาท ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดการบาดเจ็บและทำให้สูญเสียเลือดน้อยลง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ข้อดีของของเทคโนโลยีเหล่านี้

จึงมีส่วนสำคัญช่วยทำให้ผู้ป่วยกล้าตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดมากขึ้น

ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ถึง ปัจจุบัน

  • 2nd Re Accreditation: 27 March 2024 – March 2027
  • 1st Re Accreditation: 6 March 2021 – March 2024
  • 1st Accreditation: 5 July 2017- 4 July 2020

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (4 )
  • Your Rating
บทความที่เกี่ยวข้อง