ความประทับใจของผู้รับบริการ

หยุดทรมานจากการฟอกไต ด้วยการปลูกถ่ายไต

Share:

ใครจะไปคิด “อายุแค่นี้” จะมาถึงช่วง “โรคไตระยะสุดท้าย” ได้ อายุแค่นี้กับต้องมาฟอกไตทุกอาทิตย์ จากที่สามารถใช้ชีวิตได้มากกว่านี้

ชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไม่ได้จบแค่ “การฟอกไต” ไปตลอดชีวิต ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง หลังจากได้รับการ “ปลูกถ่ายไต” โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลเวชธานี

ขอบคุณ คุณพลวัต สุขวิลัย ผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต ที่โรงพยาบาลเวชธานีที่เข้าร่วมแชร์ประทับใจและแชร์ประสบการณ์หลังได้รับการปลูกถ่ายไต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5021