ข่าวสารและบริการ

นายแพทย์อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย ในงาน APSR 2023

Share:

นายแพทย์อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “RELIABILITY OF VISUAL HRCT SCORE IN DETERMINING THE EXTENT OF FIBROSIS IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS ” ในงาน APSR 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ SUNTEC ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล APSR Assembly Education Award ซึ่งคัดเลือกจากหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วย

APSR 2023 ถือเป็นงานประชุมวิชาการครั้งใหญ่ของสมาคมโรคปอดแห่งเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกว่า 3000 คน จาก 50 ประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง