ความประทับใจของผู้รับบริการ

เปลี่ยนไต เปลี่ยนชีวิต ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

Share:

ชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ไม่ได้จบแค่ “การฟอกไต” ไปตลอดชีวิต

ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง หลังจากได้รับการ “ปลูกถ่ายไต” โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ศูนย์ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลเวชธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 5021

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating