บทความสุขภาพ

“ปวดหัว- เวียนหัว” สัญญาณอันตราย “เนื้องอกในสมอง”

Share:

“ปวดหัวมากๆ เวียนหัวบ่อยๆ” อาการเหล่านี้แม้จะเป็นอาการพบได้บ่อยเกือบทุกคนแต่ถ้าพบร่วมกับความผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย อาจเป็นสัญญาณเตือนของ “โรคเนื้องอกในสมอง” ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงอัมพาตครึ่งซีก หรือลุกลามกลายเป็น “โรคมะเร็งสมอง” ได้ อาการที่เข้าข่ายควรสังเกตตัวเองเพื่อรีบมาพบแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

 • มีอาการปวดหัวรุนแรง เรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 • คลื่นไส้ อาเจียน และง่วงซึม
 • มีอาการชักทั้งที่ไม่เคยชักมาก่อน
 • มีปัญหาเรื่องการได้ยิน
 • มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร พูดจาติดขัด
 • มีปัญหาด้านความจำ สับสน มึนงง
 • มีปัญหาในการมองเห็น เห็นภาพเบลอ หรือภาพซ้อน
 • มีปัญหาการทรงตัว
 • มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรม
 • สูญเสียการรับรู้ของประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวแขนขา
 • แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตครึ่งซีก

หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากมีทั้ง “เนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อธรรมดา” และ “เนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อร้าย” ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับชนิดและจุดที่พบ โดยแพทย์จะทำการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม ก่อนที่เนื้องอกจะสร้างความเสียหายแก่สมองและระบบประสาทใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สมองและระบบประสาท
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5400

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating