ข่าวสารและบริการ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ในหน้าข่าวสารและบริการค่ะ

Share:

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี หลังได้รับการเชิดชูเกียรติจากศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น “ผู้บริหารด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพระดับนานาชาติ” เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating