ความประทับใจของผู้รับบริการ

เฉียดตาย อาการเหมือนกรดไหลย้อน สุดท้ายเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 4 เส้น

Share:

จากที่มั่นใจว่าอาการเสียดหน้าอก เหงื่อไหลเยอะ ที่เป็นคือโรคกรดไหลย้อน แต่เมื่อได้มาพบแพทย์ที่มากประสบการณ์ทำให้คุณสุวรรณรัตน์ แนวหล้า ได้รับการรักษาอย่างตรงจุด “ด้วยประสบการณ์ของคุณหมอสุขประเสริฐ (อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร) ท่านจึงส่งผมไปตรงคลื่นหัวใจ จากนั้นผมก็ได้พบกับคุณหมอเทิดพงษ์ (อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด) จึงได้รู้ว่าอาการที่เป็นมันไม่ใช่กรดไหลย้อน แต่มันคือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน เลยได้รักษาด้วยการใส่บอลลูนหัวใจ ประทับใจคุณหมอทั้ง 2 ท่าน รวมถึงน้องๆพยาบาลที่คอยดูแล รู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้าน ถ้าไม่มีเวชธานี ผมอาจจะไม่รอดเลยก็ได้”