ข่าวสารและบริการ

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Current Trends in Hospital Management” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2

Share:

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Current Trends in Hospital Management” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 “The Next Wave of Health Sciences and Innovation” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ AI ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการสูงสุด

  • Readers Rating
  • Rated 2.8 stars
    2.8 / 5 (2 )
  • Your Rating