ข่าวสารและบริการ

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสายการบิน Kuwait Airways

Share:

ดร.ชาคริต  ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสายการบิน Kuwait Airways โดย Dr.Mohammad Al Qenai , Head of Medical Center, Kuwait Airways ซึ่งมี  Mr. Abdulmohsen Al Refai , Charge d’Affaires Ad Interim , Embassy of the State of Kuwait – Bangkok เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวจะเป็นการให้ความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการสายการบิน Kuwait Airways

นอกจากนี้ Dr.Mohammad Al Qenai และ Mr. Abdulmohsen Al Refai ยังได้เดินเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชธานี เพื่อดูความทันสมัยของเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา รวมถึงความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating