ข่าวสารและบริการ

Vejthani Gallery จัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์

Share:

โรงพยาบาลเวชธานีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 13 ตุลาคม ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงภาพวาดฝีพระหัตถ์

ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ที่ Vejthani Gallery ชั้น 3 อาคาร A (บริเวณทางเชื่อมอาคาร King of Bones ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating