บทความสุขภาพ

COVID-19 ไวรัสที่นำไปสู่โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Share:

จากการรายงานข้อมูลทั่วโลกพบว่าอัตราการเกิดลองโควิดมีประมาณร้อยละ 40 – 60 ซึ่งอาจเกิดจากภูมิคุ้มกันลดลงจากภาวะการอักเสบของร่างกายในขณะติดเชื้อโควิด – 19 การแยกรักษาตัวอยู่บ้านหรือนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ป่วย ICU รวมถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษาโควิด

โควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้อาการที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย ในขณะที่คนทั่วไปที่ไม่มีโรคหัวใจก็อาจได้รับผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจได้เช่นกัน ทำให้เมื่อหายจากโรคโควิดแล้วก็ยังมีอาการของหัวใจหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มักพบในผู้ป่วยลองโควิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการดังต่อไปนี้

  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
  • ใจสั่น
  • เจ็บหน้าอก
  • หน้ามืด วูบ เป็นลม

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการมากน้อยไม่เท่ากันหรือระยะเวลาในการแสดงอาการแตกต่างกันไป ซึ่งจำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเพื่อตรวจร่างกาย ตรวจระบบการหายใจ เอกซเรย์ปอด ตรวจเลือด รวมถึงตรวจดูสมรรถภาพการทำงานของหัวใจอื่น ๆ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG) ตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา 24 – 48 ชั่วโมง (24 – 48 hour Holter Monitoring) เพื่อวินิฉัยและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

  • Readers Rating
  • Rated 3.4 stars
    3.4 / 5 (4 )
  • Your Rating