บทความสุขภาพ

“ใหลตาย” โรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม เสี่ยงเสียชีวิตขณะหลับ

Share:

โรคใหลตาย ในทางการแพทย์เรียกว่า Brugada syndrome เกิดจากรหัสพันธุกรรมกลายพันธุ์ ทำให้การนำแร่ธาตุโซเดียมเข้าออกเซลล์หัวใจผิดปกติ จนเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและนำไปสู่การเสียชีวิตขณะนอนหลับ มักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้ามืด ซึ่งโรคใหลตายพบบ่อยในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในช่วงอายุ 20 – 55 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 

ทั้งนี้ แม้โรคใหลตายจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันการเสียชีวิตขณะหลับได้ ดังนั้น ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคใหลตายหรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือมีประวัติเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นประจำ ควรเข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและตรวจคัดกรองโครโมโซมเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม หากพบความเสี่ยงแพทย์จะพิจารณาใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบฝังในร่างกาย เพื่อให้เครื่องทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

  • Readers Rating
  • Rated 4.4 stars
    4.4 / 5 (4 )
  • Your Rating