ข่าวสารและบริการ

เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี

Share:

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้ม ผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2559 และ แฟ้มผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2554

หากท่านต้องการเก็บแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ โปรดติดต่อโรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 ต่อ 2092-2094 แผนกเวชระเบียนภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2565 หลังพ้นกำหนดนี้แล้ว แฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เหล่านี้จะถูกทำลายทั้งหมด

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating