บทความสุขภาพ

3 วิธีสังเกต “กระดูกสะโพกหัก”

Share:

กระดูกสะโพกหัก สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในผู้สูงอายุ ทั้งจากความเสื่อมของกระดูก ภาวะโรคกระดูกพรุน รวมถึงการสูญเสียการทรงตัวจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งกระดูกสะโพกหักนี้ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบเข้ารับการรักษาเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจนนำไปสู่การเสียชีวิต

โดยกระดูกสะโพกหักสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ ดังนี้

  1. ผู้ป่วยมีอาการปวด ไม่สามารถขยับสะโพกข้างนั้นได้
  2. ไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างที่ปวดได้
  3. ลักษณะขาข้างที่สะโพกหักจะสั้นกว่าอีกข้างที่ปกติ

หากพบผู้สูงอายุล้ม ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองแต่ควรรีบโทรเรียกรถพยาบาล เพื่อให้ทีมเฉพาะทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เพราะหากเคลื่อนย้ายผิดวิธีอาจทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้น เช่น กระดูกหักเพิ่ม เนื้อเยื่อบริเวณที่กระดูกหักถูกทำลาย ผู้ป่วยเสียเลือดมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น

ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดภายใน 12 – 24 ชั่วโมง หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้หากไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัด เพื่อช่วยลดโอกาสเกิดภาวะผู้ป่วยติดเตียง หรือภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

ซึ่งการผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับความเชี่ยวชาญของแพทย์ จึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนได้ภายใน 6 – 12 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด และกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222

  • Readers Rating
  • Rated 4.8 stars
    4.8 / 5 (5 )
  • Your Rating