บทความสุขภาพ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องฉีดเข็ม 3 เพื่อ Booster หรือไม่?

Share:

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องฉีดเข็ม 3 เพื่อ Booster หรือไม่?  มีข้อมูล “ Q&A วัคซีนโควิด-19 Booster จำเป็นแค่ไหน ?  “ ของศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาแชร์กันค่ะ

Q1 : ใครควรได้รับ mRNA Vaccine เป็นเข็มกระตุ้นบ้าง (booster shot)

A1 : ข้อมูลพบว่าผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่สามารถรับมือโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ได้ โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก UK พบว่า วีคซีน Pfizer 2 เข็ม ป้องกันการป่วยได้ประมาณ 30-40 % ส่วนวัคซีนModerna 2 เข็ม อาจไม่ต่างกัน ขณะที่วัคซีน Astrazeneca 2 เข็ม ไม่สามารถกันได้ และ วัคซีนอื่น ๆ คงไม่ต่าง ดังนั้น ทุกคนควรได้ booster ด้วย mRNA Vaccine

Q2 : เราควร booster ด้วยวัคซีนชนิดใด

A2 : ข้อมูลปัจจุบันพบว่าชนิดวัคซีนที่มีผลทดสอบใน Lab และผลการศึกษาทางคลินิกว่ารับมือได้มีเพียง mRNA Vaccine ซึ่งได้แก่ Pfizer และ Moderna

Q3 :เรา ควร booster เมื่อไหร่

A3 : คำแนะนำจาก UK ผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้วัคซีนครบแล้ว 3 เดือน สามารถรับ booster ได้เลย แต่ให้จัดลำดับให้กับผู้ที่ได้วัคซีนมานานและเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อน สำหรับประเทศเดนมาร์ก แนะนำ booster ที่ 4.5 เดือน หลังได้รับวัคซีนครบ ส่วนประเทศอื่นยังคงแนะนำที่ 6 เดือน ซึ่งประเทศเหล่านี้ใช้ Astrazeneca และ mRNA เป็นวัคซีน 2 เข็มแรก

Q4 : ควรเลือกวัคซีนอะไรดี? ระหว่าง Pfizer และ Moderna

A4 : ข้อมูลทดสอบจาก Lab พบว่า mRNA Vaccine booster ทั้งคู่กระตุ้น antibody ได้สูงมากพอทีจะรับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron

Q5 :วัคซีน Moderna มี 2 ขนาดคือ 50 ไมโครกรัม และ 100 ไมโครกรัม ควรเลือกแบบไหน

A5 : ข้อมูลทดสอบกับ 50 ไมโครกรัม พบว่ากระตุ้น antibody ได้สูงเพียงพอ แต่ขนาด 100 ไมโครกรัม กระตุ้น antibody ได้สูงกว่า โดยข้อมูลการศึกษาจากหลายกลุ่มวิจัยพบว่าฉีดขนาด 100 ไมโครกรัม ผลข้างเคียงไม่สูงกว่าขนาด 50 ไมโครกรัม ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีเพียงขนาด 100 ไมโครกรัม

Q6 : ฉีด booster เข็ม 3 แล้ว จะฉีด เข็ม 4 ได้เมื่อไหร่

A6 : ยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาออกมาชัดเจน โดยในประเทศอิสราเอลซึ่งฉีดวัคซีน Pfizer booster เป็นประเทศแรกเริ่มปลายเดือนกรกฎาคม ขณะนี้ยังผ่านมาไม่ถึง 5 เดือน เพราะฉะนั้นต้องรอดูข้อมูลต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลต่อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron

Q7 : ในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้วัคซีน 2 เข็มแรกไม่เหมือนประเทศอื่น การฉีด mRNA booster เข็ม 3 จะป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ได้หรือไม่

A7 : จากข้อมูล UK พบว่าคนที่ได้วัคซีน Astrazeneca 2 เข็ม และmRNA booster สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ได้ 70% ขณะที่วัคซีน Pfizer 2 เข็ม + mRNA booster สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron 76% ซึ่งประสิทธิผลไม่ต่างกันนัก เพราะฉะนั้นจึงสำคัญที่วัคซีนที่นำมา Booster

Q8 : วัคซีนอื่นใช้เป็น booster รับมือโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ได้หรือไม่

A8: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด ที่ผ่านมาเห็นชัดว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ดื้อมาก ต้องการระดับ antibody สูงมากในการรับมือ ซึ่งวัคซีนที่สามารถกระตุ้น antibody ได้สูงมากพอมีเพียง mRNA Vaccine ได้แก่ Pfizer และ Moderna เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200

  • Readers Rating
  • Rated 3.9 stars
    3.9 / 5 (27 )
  • Your Rating