บทความสุขภาพ

กระดูกสันหลังคด ปล่อยไว้เสื่อมไว

Share:

โดยปกติกระดูกสันหลังจะเสื่อมได้จากการใช้งาน และอายุที่เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป อาการเริ่มต้นของความเสื่อม เช่น อาการปวดคอ หรือปวดหลังส่วนเอว

แต่สำหรับใครที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดด้วยแล้ว จะมีปัญหากระดูกจะเสื่อมได้ง่ายได้กว่าคนทั่วไป เพราะว่าการบิดหมุนที่ผิดปกติของกระดูกสันหลัง ทำให้การกระจายน้ำหนักเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะเกิดความไม่สมดุลเท่าที่ควร

หากความไม่สมดุลนี้เกิดต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับระบบกล้ามเนื้อที่จะช่วยแบกรับน้ำหนักร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควร จะทำให้เกิดความเสื่อมของแนวกระดูกสันหลังได้ง่ายขึ้น

สำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองมีภาวะกระดูกสันหลังคด ควรออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อสามารถรองรับกับภาระที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดความล้า และถ้าจำเป็นที่จะต้องนั่งนาน ยืนนาน ให้พยายามนั่ง หรือยืนรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้ตรงอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (4 )
  • Your Rating