บทความสุขภาพ

4 วิธีป้องกัน ไม่ให้ผู้สูงอายุล้มง่าย

Share:

ผู้สูงอายุ “ล้ม” ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอาจเสี่ยงกระดูกสะโพกแตก หัก หรือข้อสะโพกหลุด ทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้น้อยลงหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย และถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีหรือได้รับการรักษาล่าช้า อาจเสี่ยงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้

ดังนั้น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยจำเป็นต้องจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย

  • เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ
  • ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน
  • ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

นอกจากนี้ แพทย์แนะนำให้ผู้สูงอายุควรตรวจมวลกระดูกเพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน โดยสามารถตรวจเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1-2 ปี เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกเสื่อม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระดูกหักง่ายเมื่อผู้สูงอายุล้ม อย่างไรก็ตาม หากพบผู้สูงอายุล้มและกระดูกสะโพกหักอย่าเคลื่อนย้ายเองเพราะอาจทำให้บาดเจ็บมากขึ้น ควรเรียกรถพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีและควรได้รับการผ่าตัดโดยเร็วหรือภายใน 24 ชั่วโมง จะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2222

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating