ข่าวสารและบริการ

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ CEO และ ดร. นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา COO โรงพยาบาลเวชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่ 4

Share:

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ CEO และ ดร. นพ. ตุลวรรธน์ พัชราภา COO โรงพยาบาลเวชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหลักสูตร DigitalCEO รุ่นที่4

โดย ดร.นพ.ตุลวรรธน์ ได้บรรยายในหัวข้อ Digital Transformation in Healthcare : Vejthani case study ต่อด้วยการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในโรงพยาบาลเวชธานี ทั้ง 3 เรื่องได้แก่

  1. Digital Transformation of Patient Logistics
  2. AI Powered Radiology Workflow
  3. Robotic Assisted Human Movement Rehabilitation

นอกจากนี้ภายในงานยังมีหุ่นยนต์เสริฟอาหาร และหุ่นยนต์ต้อนรับมาอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating