บทความสุขภาพ

อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ของโรคมะเร็งเต้านม

Share:

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก อัตราการรอดชีวิตนั้นลดลง เมื่อพบที่ระยะท้ายๆ

  • หากตรวจพบตั้งแต่ระยะ 0  – มีอัตราการรอดชีวิต 100 %
  • หากตรวจพบมะเร็งระยะที่ 1  – มีอัตราการรอดชีวิต 99 %
  • หากตรวจพบมะเร็งระยะที่ 2 – ก้อนเนื้อขนาด 2 – 5 เซนติเมตร และมะเร็งกระจายไปต่อมเหลือง มีอัตราการรอดชีวิต 86 %
  • หากตรวจพบมะเร็งระยะที่ 3 – ก้อนเนื้อขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร และมะเร็งกระจายไปต่อมเหลือง มีอัตราการรอดชีวิต 52 %
  • หากตรวจพบมะเร็งระยะที่ 4 – มะเร็งกระจายไปอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ และกระดูก มีอัตราการรอดชีวิต 16 %

ปัจจุบันยังคงไม่มีวิธีป้องการเกิดโรค วิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 
เมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปีละ 1 ครั้ง 

เพราะมะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716

  • Readers Rating
  • Rated 4.2 stars
    4.2 / 5 (5 )
  • Your Rating