บทความสุขภาพ

Easy Pump เพื่อการใช้ชีวิตกับโรคมะเร็งที่ง่ายขึ้น

Share:

การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ยังคงเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิด โดยปัจจุบันมีวิธีการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน เรียกว่า “ Easy Pump ” ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยเองจะต้องใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง หรือ Vascular Chemo Port ก่อนที่จะเริ่มให้ยาเคมีบำบัดแบบ  Easy Pump

ประโยชน์ของการใช้ Easy Pump

  1. ผู้ป่วยมะเร็งไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่สามารถให้ยาตรงรอบได้
  2. ผู้ป่วยมะเร็งสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด บางรายสามารถไปทำงานในระหว่างการรับยาเคมีบำบัด
  3. ผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องเจ็บตัวจากการโดนแทงเข็มหาเส้นเลือดหลายรอบ
  4. ไม่เสี่ยงต่อการเส้นเลือดเปราะแตกง่าย จากการให้ยาเคมีบำบัดแบบเดิม
  5. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดีขึ้น 6.ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการนอนให้ยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (5 )
  • Your Rating