บทความสุขภาพ

ใครบ้าง ที่สามารถให้คีโม แบบ Easy Pump ได้

Share:

Easy Pump หรือการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็ง แต่ในปัจจุบัน ยังคงมีข้อจำกัดของการใช้อยู่บ้าง โดยผู้ป่วยมะเร็งที่เหมาะกับการใช้ Easy Pump ได้แก่

  1. ผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหาร เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน โดยเป็นสูตรยาที่นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน
  2. เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะ 3 และ ระยะแพร่กระจาย
  3. ผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่อยากนอนโรงพยาบาล เช่น ผู้สูงอายุ นักธุรกิจ
  4. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ มีความพร้อมในการดูแลตนเอง

*ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดที่แพทย์ประเมินแล้วต้องให้เคมีแบบนอนโรงพยาบาลนานหลายวันต่อรอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็ง
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating