บทความสุขภาพ

“ตั้งครรภ์อุ่นใจ” ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์

Share:

หลังจากคุณแม่ทราบว่าเริ่มตั้งครรภ์ และได้ฝากครรภ์กับสูติ-นรีแพทย์แล้ว การตรวจอัลตราซาวนด์ในแต่ละไตรมาส ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยวินิจฉัยภาวะผิดปกติ และตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ โดยการตรวจอัลตราซาวนด์ในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ มีความสำคัญแตกต่างกันออกไป ซึ่ง พญ.จิตรนพิน ดุลยเกษม สูติ-นรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ได้อธิบายถึงความสำคัญของการตรวจอัลตราซาวนด์ของแต่ละไตรมาส ดังนี้

 • ยืนยันการตั้งครรภ์
 • ตรวจตำแหน่งการตั้งครรภ์
 • ตรวจเช็คอายุครรภ์
 • ตรวจสัญญาณชีพของทารก
 • ตรวจความผิดปกติทางโครงสร้างขั้นต้นของทารก
 • การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
 • ตรวจความผิดปกติของมดลูกและปีกมดลูก

การอัลตราซาวด์ไตรมาสที่ 2 : ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเพียงพอในการตรวจความสมบูรณ์ของอวัยวะ รวมถึงตรวจหาความพิการแต่กำเนิดบางส่วน โดยคุณแม่ควรตรวจอัลตราซาวนด์อย่างละเอียด ที่เรียกว่า Anomaly Scan ในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสมคือ 18-24 สัปดาห์

 • ตรวจความพิการทางโครงสร้างของทารก
 • ตรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้างศีรษะและโครงสร้างสมอง
 • ตรวจความสมบูรณ์ของอวัยวะบนใบหน้า
 • ตรวจความสมบูรณ์ของอวัยวะในช่องอก
 • ตรวจความสมบูรณ์ของอวัยวะในช่องท้อง
 • ตรวจความสมบูรณ์ของรูปทรงแขนขา
 • ตรวจความสมบูรณ์ของกระดูกสันหลังและพื้นผิว
 • ตรวจดูเพศของทารก

การอัลตราซาวด์ไตรมาสที่ 3 : ตรวจหาความพิการแต่กำเนิดบางส่วน ที่อาจพบได้ในไตรมาสสุดท้าย ตลอดจนตรวจดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคลอด

 • ตรวจการเจริญเติบโตของทารก
 • ตรวจตำแหน่งและลักษณะของรก
 • ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นช่วงหลังของการตั้งครรภ์
 • การตรวจหลอดเลือดแบบพิเศษ (เฉพาะกรณีสงสัยการเจริญเติบโตผิดปกติ)
 • ตรวจวัดปริมาณน้ำคร่ำ

แม้การตั้งครรภ์ จะเป็นมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่เติมเต็มความสุขของทุกคนในครอบครัว แต่ทุกการตั้งครรภ์ย่อมมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ จึงควรฝากครรภ์ทันที่ที่ทราบว่าตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง ตรวจอัลตราซาวนด์ รวมถึงรับการตรวจพิเศษอื่น ๆ ตามคำแนะนำของสูติ-นรีแพทย์ เพื่อการดูแลอย่างเหมาะสมตามอายุของครรภ์ เพราะหัวใจสำคัญคือความต้องการให้ลูกน้อยในครรภ์เติบโตและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

 • Readers Rating
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • Your Rating