ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190

Share:

โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating